Oan hồn tựa tiếng Anh là Spirits là tên của một cuốn phim do Victor Vũ đạo diễn năm 2004 Báo chí Mỹ nói về tính Đông phương của phim này còn Victor Vũ thú nhận chịu ảnh hưởng chuyện ma kiểu Liêu trai chí dị nghe kể ...

Đạo diễn :Victor Vũ[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=MJL3tE3YS2U|2;http://www.youtube.com/watch?v=IALa5LzYqZw|3;http://www.youtube.com/watch?v=Yj4tXbTOulU|4;http://www.youtube.com/watch?v=9Vl1wrZvZPI|5;http://www.youtube.com/watch?v=n-Zk2w6E8G4|6;http://www.youtube.com/watch?v=iFU3_Ylfp8Y|7;http://www.youtube.com/watch?v=tIuc1yphOY4|8;http://www.youtube.com/watch?v=M3NJBVgf2uo[/id]