Phim kể về người phụ nữ có chồng làm bác sĩ . Nhưng tên này lại rất hay quấy rối các bệnh nhân của mình . Sau đó có một người chồng của bệnh nhân bị ông bs làm nhục quay lại trả thù chính vợ của bác sĩ ... Sau ba ngày người phụ nữ đã thoát khỏi và ....[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=avVh6D_w8IE|2;http://www.youtube.com/watch?v=4TesOPDchL8|3;http://www.youtube.com/watch?v=bn4AUBEwRQo|4;http://www.youtube.com/watch?v=Gbl87CkAWp8|5;http://www.youtube.com/watch?v=vC5YvE9ZlM8|6;http://www.youtube.com/watch?v=vuLxanbA67U|7;http://www.youtube.com/watch?v=HX8DUbopDLg|8;http://www.youtube.com/watch?v=ZRJiK781anE|9;http://www.youtube.com/watch?v=yDZx9_3ljbY[/id]