Câu chuyện về một nhà viết văn Sarah Morton từ England đến Pháp để giành trọn thời gian cho tác phẩm của mìn

Đạo diễn :Francois Ozon