Khi nhân loại bước vào thế kỷ 21 Australia rơi vào tình trạng hỗn loạn bởi sự thiếu hụt dầu mỏ Kinh tế suy thoái khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên đẩy nhiều thanh niên vào con đường trộm cướp Tại một vùng nông thôn rộng lớn ...
Đạo diễn :George Miller, George Ogilvie