Một tên cướp thoát được cuộc treo cổ từ Mỹ và lưu lạc qua đến tận Canada Vừa mới đến đó hắn đã gây chiến với một người và thách anh ta đấu súng với mình Nhưng cuộc đấu súng bất thành vì người được thách đấu ...
Đạo diễn :William Phillips