"Cầu vồng tình yêu" là bộ phim có nội dung rất hay và có ý nghĩa xã hội

lớn, mang tính chất nhân văn cao. Bộ phim mang đậm hơi thở của cuộc sống
hiện đại, nhưng vẫn còn chứa nguyên vẹn những giá trị văn hóa truyền
thống. Bộ phim xoay quanh những vấn đề của các thành viên trong một gia
đình: Thái độ, cách cư xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và
các mối quan hệ xã hội.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=TMuDLreIHqg|2;http://www.youtube.com/watch?v=nH6us186uus|3;http://www.youtube.com/watch?v=7fFtUti9INU|4;http://www.youtube.com/watch?v=7IFvCdqL0v4|5;http://www.youtube.com/watch?v=Az2Dvsq0kKc|6;http://www.youtube.com/watch?v=agZ2yUPcOQw|7;http://www.youtube.com/watch?v=mGWOBicQR_s|8;http://www.youtube.com/watch?v=NWBN2R4QOTg|9;http://www.youtube.com/watch?v=WT1efCLNEqs|10;http://www.youtube.com/watch?v=OK6NLKM6kYM|11;http://www.youtube.com/watch?v=8Z9XulXG5DY|12;http://www.youtube.com/watch?v=ORmyPNFyKxU|13;http://www.youtube.com/watch?v=vYYgg71JG14|14;http://www.youtube.com/watch?v=FY1ofKGE68k|15;http://www.youtube.com/watch?v=VQriFfDx6Qs|16;http://www.youtube.com/watch?v=2P4TwekQ1oY|[/id]