Martin một kẻ cô độc tinh thần bị quấy rầy người sống cùng với mẹ trong một dự án nhà ở ảm đạm. Ông làm việc ca đêm như một người bảo vệ an ninh trong một khu đỗ xe dưới lòng đất như nhau tàn nhẫn linh tính. Để thoát khỏi sự tồn tại ảm đạm của mình, Martin mất mình trong thế giới tưởng tượng của bộ phim kinh dị giáo phái Centipede con người (trình tự đầu tiên), fetishizing các kỹ năng phẫu thuật tỉ mỉ của Heiter Tiến sĩ tài năng, kiến thức về hệ thống tiêu hóa của con người truyền cảm hứng cho Martin để cố gắng không thể tưởng tượng.
[id]1;http://dc438.4shared.com/img/923054771/7100a358/dlink__2Fdownload_2FlufxAJ1O_2FTheHumanCentipedeII_5Fclip1_3Ftsid_3D20111120-150325-6a,7a2c54/preview.flv|2;http://dc440.4shared.com/img/923055867/32981774/dlink__2Fdownload_2FV1mEor3f_2FTheHumanCentipedeII_5Fclip2_3Ftsid_3D20111120-150350-4,d1ef3e0/preview.flv|3;http://dc438.4shared.com/img/923058631/5e78b3d3/dlink__2Fdownload_2FAs31Qp9S_2FTheHumanCentipedeII_5Fclip3_3Ftsid_3D20111120-150420-1,df3e68a/preview.flv|4;http://dc444.4shared.com/img/923059083/efb310e3/dlink__2Fdownload_2FUn95hnoe_2FTheHumanCentipedeII_5Fclip4_3Ftsid_3D20111120-150438-b5df,3644/preview.flv|5;http://dc428.4shared.com/img/923059435/e22dc4c1/dlink__2Fdownload_2FSIyX7hmX_2FTheHumanCentipedeII_5Fclip5_3Ftsid_3D20111120-150456-8289c727/preview.flv|1;http://s25.divxden.com:364/d/flufxvaorv3fazldubrc4fl6rlc6kmzjbciimwowrvib2/The.Human.Centipede.II_clip1.flv|2;http://s16.divxden.com:364/d/flufrvafq44q63jh455xkqrdskebbrjwhtmbpocqcv5ss/The.Human.Centipede.II_clip2.flv|3;http://s12.divxden.com:364/d/fluf3vcjtqxugytb6u6ccqresett3sheyljxcw4bfthno/The.Human.Centipede.II_clip3.flv|Xem Full;ht,tp://videozer.com/video/CJpXpGI[/id]