Jess luôn có linh cảm rằng cô sẽ gặp một việc gì đó rất dữ dội khi cô cùng nhóm bạn du thuyền đến bến cảng địa phương Và rồi một cơn bão ập đến khiến cho các bạn trẻ phải tấp vào một con thuyền bỏ hoang ...

Diễn viên: Melissa George, Michale Dorman, Rachel Carpani, Henry Nixon, Christopher Smith
Đạo diễn :Christopher Smith


[id]1;http://clip.vn/w/hJhG|2;http://clip.vn/w/hJ2Y|3;http://clip.vn/w/hJ2R|4;http://clip.vn/w/hJD4|5;http://clip.vn/w/hJhL|6;http://clip.vn/w/hJh_|7;http://clip.vn/w/hJhV[/id]