Dưới sự trị vì của vua Augustin, Carpia là một vương quốc yên bình, Nhưng sự yên bình đó bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một con rồng lửa…..
Đạo diễn :Pitof