Phim "Dây leo hạnh phúc" xoay quanh cuộc sống của gia đình Mạnh Tường – Trúc Quỳnh cùng những mối quan hệ tương quan với những điểm chạm và những cú va nhằm thể hiện thông điệp chính “Hạnh phúc chính là lòng tin, tình yêu thương của mỗi con người, mỗi thành viên trong gia đình và xã hội”. Bộ phim không có những con người “phi thường”, chỉ có những con người với niềm tin yêu “phi thường” khi vượt qua khó khăn để bảo vệ hạnh phúc của mình và những người thân.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=TypOyUknSaM|2;http://www.youtube.com/watch?v=aUOXMekAxks|3;http://www.youtube.com/watch?v=l9yZmFHrUrs|4;http://www.youtube.com/watch?v=vRxTzkzYh9M|5;http://www.youtube.com/watch?v=gq9e8MJ2dWM|6;http://www.youtube.com/watch?v=2GQeBb4d4K4|7;http://www.youtube.com/watch?v=I1c7C21VORM|8;http://www.youtube.com/watch?v=DYMEteKuKiw|9;http://www.youtube.com/watch?v=B_kSsf39idM|10;http://www.youtube.com/watch?v=t_S4CUre1DM|11;http://www.youtube.com/watch?v=v0i5gQFKLcc|12;http://www.youtube.com/watch?v=FqhahZD91_Y|13;http://www.youtube.com/watch?v=yhgfOetQ5RM|14;http://www.youtube.com/watch?v=BYsNHOrYHog|15;http://www.youtube.com/watch?v=W9CWhSOXrOY|16;http://www.youtube.com/watch?v=pN11jQHOvRo|17;http://www.youtube.com/watch?v=CpNsc3buyiM|18;http://www.youtube.com/watch?v=cThzAmKFkb0|19;http://www.youtube.com/watch?v=ht5iv-2KMuM|20;http://www.youtube.com/watch?v=_1WqKYT3Smk|21;http://www.youtube.com/watch?v=1Q_LNG0OQ6Q|22;http://www.youtube.com/watch?v=V5ST-nVicag|23;http://www.youtube.com/watch?v=lh3BbT4dtaU|24;http://www.youtube.com/watch?v=nKCM8rNDpZU|25;http://www.youtube.com/watch?v=pnp7pkvl0X8|26;http://www.youtube.com/watch?v=NcXLUqdSGRk|27;http://www.youtube.com/watch?v=XaNKAR9AZgg|28;http://www.youtube.com/watch?v=IVJWMVSTeW4|29;http://www.youtube.com/watch?v=mEXKlrEsNP0|30;http://www.youtube.com/watch?v=1qLUF2p9pDU|31;http://www.youtube.com/watch?v=IzC4Q6BhxaQ|32;http://www.youtube.com/watch?v=wZNMe4pXpNs[/id]