Sau khi hồi phục từ một tai nạn khủng khiếp Max bắt đầu nhận công việc bảo vệ tại một tòa nhà nhưng anh ta bắt đầu phát hiện vấn đề gì đó bất ổn ở nơi đây dường như có một oan hồn nữ quái lúc ẩn lúc hiện trong tấm gương trong ...

Đạo diễn :Víctor García