Trong một khu vực cắm trại tuyệt đẹp của lưu vực sông Atchafalaya vào mùa hè Có rất nhiều người tập trung vui chơi trước khu vực Gator Fest Đêm đó một thỏa thuận buôn lậu động vật trái phép đã diễn ra và một sinh vật biển ...

Đạo diễn :Griff Furst[id]http://clip.vn/w/hvA3[/id]