Hương vị ô mai là những câu chuyện về các cô cậu học trò mà ở đó những mối quan hệ bạn bè, gia đình và cả tình cảm mới chớm nở khiến họ vô cùng bối rối. Đây là một bộ phim tâm lý dành cho gia đình với các tình huống là những câu chuyện thực tế mà nhiều người tìm thấy bóng dáng mình trong đó...
[id]1;http://www.youtube.com/embed/lj1AOBnZ0z0?rel=0|2;http://www.youtube.com/embed/EGlgfA-MdrA?rel=0|3;http://www.youtube.com/embed/VVoivJYmLEk?rel=0|4;http://www.youtube.com/embed/rHpL7Ie42yo?rel=0|5;http://www.youtube.com/embed/P4bMlHN6RjI?rel=0|6;http://www.youtube.com/embed/NpgbCfaLtT0?rel=0|7;http://www.youtube.com/embed/prOGbMVKzTM?rel=0|8;http://www.youtube.com/embed/ZjDmdznphUo?rel=0|9;http://www.youtube.com/embed/vcyZto0guHs?rel=0|10;http://www.youtube.com/embed/zoyFeXTWxIE?rel=0|11;http://www.youtube.com/embed/lwV1x6uLdxI?rel=0|12;http://www.youtube.com/embed/Q4SgqlLe2-k?rel=0|13;http://www.youtube.com/embed/i-0ezGD9Cn8?rel=0|14;http://www.youtube.com/embed/jbfxXKcMR7w?rel=0|15;http://www.youtube.com/embed/lbW-kDwgSeI?rel=0|16a;http://www.youtube.com/embed/QaeTPoLg4p8?rel=0|16b;http://www.youtube.com/embed/PqkeYreOGjw?rel=0|16c;http://www.youtube.com/embed/b3H4X1T4nJE?rel=0|17;http://www.youtube.com/embed/f9OE6YtYjJ8?rel=0|18;http://www.youtube.com/embed/t8iWaGhlKmo?rel=0|19;http://www.youtube.com/embed/luvHxX8Ffvc?rel=0|20;http://www.youtube.com/embed/x0zgDBzjNKs?rel=0|21;http://www.youtube.com/embed/B0175_ihsBU?rel=0|22;http://www.youtube.com/embed/IIxAEE09ur0?rel=0|23;http://www.youtube.com/embed/XjqlfyZ1JrQ?rel=0|24;http://www.youtube.com/embed/heiIuvZrMGA?rel=0|25;http://www.youtube.com/embed/JGRcbHEGU98?rel=0|26;http://www.youtube.com/embed/VwseMrh7t58?rel=0|27;http://www.youtube.com/embed/SS6Ez3E-WbM?rel=0|28;http://www.youtube.com/embed/lNQrYWXcoM4?rel=0|29;http://www.youtube.com/embed/gCQfnSLQ4JU?rel=0|30;http://www.youtube.com/embed/ip0-KSz9og0?rel=0|31;http://www.youtube.com/embed/HHICJ-7WHNI?rel=0|32;http://www.youtube.com/embed/hhaN0KRi5bk?rel=0|33;http://www.youtube.com/embed/YcBGQ4r4MGg?rel=0|34;http://www.youtube.com/embed/0NsBIAvbSv4?rel=0|35;http://www.youtube.com/embed/z71jBZCnvpU?rel=0|36;http://www.youtube.com/embed/fnx7XmEQLWw?rel=0|37;http://www.youtube.com/embed/9bRk5HutkYc?rel=0|38;http://www.youtube.com/embed/l_CgIxwXOQ4?rel=0|39;http://www.youtube.com/embed/dBkwMbjXCFY?rel=0|40;http://www.youtube.com/embed/QHD-1YVdTCI?rel=0|41;http://www.youtube.com/embed/n4A99HnW_6k?rel=0|42;http://www.youtube.com/embed/sX87vRXSYp0?rel=0|43;http://www.youtube.com/embed/INjprY02S40?rel=0|44;http://www.youtube.com/embed/IwZ5zQuWGts?rel=0|45;http://www.youtube.com/embed/8K6p9mcaAxw?rel=0|46;http://www.youtube.com/embed/FDB6bkblHew?rel=0|47a;http://www.youtube.com/embed/pSVG-isHtaw?rel=0|47b;http://www.youtube.com/embed/JJxUeM19Nc8?rel=0|48;http://www.youtube.com/embed/tX4ZGHyCVgM?rel=0|49;http://www.youtube.com/embed/0ndiJPv1u-E?rel=0|50;http://www.youtube.com/embed/k02m6QKYaQc?rel=0|51;http://www.youtube.com/embed/r9FgIk1z3vI?rel=0|52a;http://www.youtube.com/embed/Qhd7uvjibao?rel=0|52b;http://www.youtube.com/embed/kpMNcZbX_Nw?rel=0|52c;http://www.youtube.com/embed/6LiGKaRMung?rel=0|53;http://www.youtube.com/embed/tOGh_AbvN-Q?rel=0|54;http://www.youtube.com/embed/qQXxqFApOmw?rel=0|55;http://www.youtube.com/embed/vhoLiGkVe84?rel=0|56;http://www.youtube.com/embed/Up_W0lb6yMI?rel=0|57a;http://www.youtube.com/embed/kSHlAfXmix8?rel=0|57b;http://www.youtube.com/embed/9aGuT84kdE8?rel=0|58a;http://www.youtube.com/embed/aq5x_GMMJSs?rel=0|58b;http://www.youtube.com/embed/hN30SZQQKLU?rel=0|59;http://www.youtube.com/embed/fNOJyoriLTA?rel=0|60;http://www.youtube.com/embed/E-7JrGPjDQU?rel=0[/id]