Charly Mattei đã biến mình trở thành một cuộc sống mới so với qua khứ như là một tên sống ngoài vòng pháp luật Đã ba năm nay anh sống một cuộc sống thoải mái và cống hiến cho vợ và hai đứa con mến yêu Tuy nhiên …
Đạo diễn :Richard Berry