Bối cảnh thế kỷ 19 Dr Gabriel Van Helsing (Jackman) trên đường hướng về miền Đông Âu trong cuộc chiến với Bá tước Dracula (Hensley) Về phe của ông còn có Anna (Beckinsale) thành viên của 1 gia đình có truyền thống chiến đấu ...