Trong thời gian Flynn Carsen làm thủ thư, việc của anh là trông coi những quyển sách cổ, và từ đó câu chuyện bắt đầu cho chuyên phiêu lưu của anh ta, tìm ra điều bí mật của bản thân....
Đạo diễn :onathan Frakes