Phim "Không cân sức" với nhiều cảnh nóng bỏng phòng the, đề cập đến cuộc chiến chống tham nhũng giữa những cán bộ liêm khiết và những thế lực đen tối.
[id]1;http://www.youtube.com/p/1CD401C7B7A336FE&hl=en_US&fs=1?rel=0|2;http://www.youtube.com/embed/nUSBY8tx_YQ?rel=0[/id]