After life là một phim kinh dị tâm lý phong cách huyền bí với những câu hỏi khó giải đáp về ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Đạo diễn :Agnieszka Wojtowicz-Vosloo