Christine Brown là một nhân viên tín dụng đầy tham vọng tại một ngân hàng ở Los Angeles và có tình yêu tuyệt vời với giáo sư Clay Dalton Cuộc sống của cô tuyệt vời cho đến khi một người phụ nữ bí hiểm bà Ganush ...

Đạo diễn :Sam Raimi