Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với sự biến mất của Biển Đen, sau đó nhấn chìm các miệng núi bởi các trận động đất. Các quan chức thấy rằng tất cả những điều này đang xảy ra theo cuốn tiểu thuyết 'Doomsday Prophecy' của Rupert Crane người trước đã viết tiểu thuyết về nhiều tai họa đã xảy ra trước đó.[id]1;http://www.youtube.com/embed/UiRnb7-Tt2M|2;http://www.youtube.com/embed/LtZwppf-ArM|3;http://www.youtube.com/embed/_wMYcNRHVtg|4;http://www.youtube.com/embed/huf3PbHvNkI|5;http://www.youtube.com/embed/S6IFmXqOVg0|6;http://www.youtube.com/embed/IplmG8YMkzA|1;http://gfdgdfgdfg.googlecode.com/files/1.mp4|2;http://gfdgdfgdfg.googlecode.com/files/2.mp4|3;http://gfdgdfgdfg.googlecode.com/files/3.mp4|4;http://gfdgdfgdfg.googlecode.com/files/4.mp4|5;http://gfdgdfgdfg.googlecode.com/files/5.mp4|6;http://gfdgdfgdfg.googlecode.com/files/6.mp4|1;http://www.2shared.com/file/ovswKb_y|2;http://www.2shared.com/embed/WgUTG00h|3;http://www.2shared.com/embed/jobIs9ru|4;http://www.2shared.com/embed/xnFtYqEm|5;http://www.2shared.com/embed/58TjE0Bh|6;http://www.2shared.com/embed/NPQtPxo6[/id]