Stephanie (Amber Heard) và Ellie (Odette Yustman) là 2 người bạn người Mỹ cùng nhau đi dã ngọai về một miền quê của Argentina Khi Ellie bị mất tích một cách bí ẩn thì Stephanie phải tìm cách tìm ra ...

Đạo diễn :arcos Efron