Hơn hai ngàn năm trước nước Đại Chúc thôn Thạch Phùng bị hai ngọn núi Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn (núi này hiện nằm trong tỉnh Hà Nam) vây khốn. Ngu Công nhìn thấy quê nhà bị núi cao ngăn trở, khiên dân làng sống trong nghèo khổ khó khăn, nên ông đã động viên và dẫn đầu người trong gia đình đi dời núi mở đường, tạo phúc cho con cháu đời sau. Tuy Nhiên, Trí Tẩu và nhiều người trong làng vì sợ kinh nhiễu đến sơn thần sẽ dẫn đến đại họa, phá hoại phong thủy, tán tận tiền tài..... Do đó họ tạo trăm phương ngàn kế để ngăn cản việc làm của Ngu Công.[id]1a;http://www.youtube.com/embed/kYcPxSKSkyI|1b;http://www.youtube.com/embed/qnxJsW7aNSQ|1c;http://www.youtube.com/embed/iqCj0qso1nA|2a;http://www.youtube.com/embed/7B4yAwXbHTs|2b;http://www.youtube.com/embed/DLoBeaOegic|2c;http://www.youtube.com/embed/kuHWhxkcei8|3a;http://www.youtube.com/embed/CIRpkmywt1Q|3b;http://www.youtube.com/embed/9Ee6_mkTXsE|3c;http://www.youtube.com/embed/kcIEkZgmhd8|4a;http://www.youtube.com/embed/T3ncFZGkVv4|4b;http://www.youtube.com/embed/bkTJURXeIic|4c;http://www.youtube.com/embed/gr54c37zxo0|5a;http://www.youtube.com/embed/5YRfUhncA3E|5b;http://www.youtube.com/embed/pb1JXQXddyU|5c;http://www.youtube.com/embed/wqTIXeD_Zuc|6a;http://www.youtube.com/embed/FWmoFF1DANM|6b;http://www.youtube.com/embed/2dssFQFUos0|6c;http://www.youtube.com/embed/8XoeoKh8NTU|7a;http://www.youtube.com/embed/zP_i85Fz-wM|7b;http://www.youtube.com/embed/d_sxbo6ZUmA|7c;http://www.youtube.com/embed/Fr09Fp5CCfQ|8a;http://www.youtube.com/embed/Y9Wj3hANOvU|8b;http://www.youtube.com/embed/atd6CGrj5cw|8c;http://www.youtube.com/embed/B5d2pAIuWdk|9a;http://www.youtube.com/embed/xRQJFXDrcto|9b;http://www.youtube.com/embed/sno21PN6ie0|9c;http://www.youtube.com/embed/uO4ilvsjugs|10a;http://www.youtube.com/embed/15-MWGWvnQs|10b;http://www.youtube.com/embed/95MyWhq0yuY|10c;http://www.youtube.com/embed/59hhUmJU7fs|11a;http://www.youtube.com/embed/kkJxK3hn04g|11b;http://www.youtube.com/embed/kz-QI5jM4IU|11c;http://www.youtube.com/embed/4coAWR1QSb4|12a;http://www.youtube.com/embed/xp7woiUb0UA|12b;http://www.youtube.com/embed/VTgifmANW-M|12c;http://www.youtube.com/embed/J7odydyF8sQ|13a;http://www.youtube.com/embed/FZHAYR_8VkQ|13c;http://www.youtube.com/embed/DhzE5R3-WPI|14a;http://www.youtube.com/embed/Blvbz0TXWUs|14b;http://www.youtube.com/embed/JiVpVkMAYVg|14c;http://www.youtube.com/embed/MQ-OGhAMHmc|15a;http://www.youtube.com/embed/6u58hNVkrJ8|15b;http://www.youtube.com/embed/7HJy2dgTzSA|15c;http://www.youtube.com/embed/NFecdV4N0Ik|16a;http://www.youtube.com/embed/m39XxhiYfjY|16b;http://www.youtube.com/embed/wA9WBEbJEbg|16c;http://www.youtube.com/embed/lgY9oAaWw80|17a;http://www.youtube.com/embed/8S3sux-Fuwk|17b;http://www.youtube.com/embed/5T8r6ouMO0c|17c;http://www.youtube.com/embed/hMRG7b7DAL0|18a;http://www.youtube.com/embed/hcpT_5SbkUg|18b;http://www.youtube.com/embed/FayIPVqJqWw|18c;http://www.youtube.com/embed/ob8H3m0VjpM|19a;http://www.youtube.com/embed/vHF6wQZeP-E|19b;http://www.youtube.com/embed/ritDZtcmlLo|29c;http://www.youtube.com/embed/bSlAb9yXomc|20a;http://www.youtube.com/embed/m_RwTdyFdoE|20b;http://www.youtube.com/embed/_7JKg__Z3to|20c;http://www.youtube.com/embed/He-sVUhbo8c|21a;http://www.youtube.com/embed/v6sWP9Cq8Zg|21b;http://www.youtube.com/embed/Awk9sZ_k7a8|21c;http://www.youtube.com/embed/uGvzP5RIzpk|22a;http://www.youtube.com/embed/ff4k7QRkK78|22b;http://www.youtube.com/embed/IX2PL-ldD5I|22c;http://www.youtube.com/embed/bZQf2Xw2a3M|23a;http://www.youtube.com/embed/YFYVXRLixPQ|23b;http://www.youtube.com/embed/Uvu7pUK3jwo|23c;http://www.youtube.com/embed/WljVOQ7UgPY|24a;http://www.youtube.com/embed/zBNfVxZlTFE|24b;http://www.youtube.com/embed/2PqiS_SGPDs|24c;http://www.youtube.com/embed/lzCFOkn9e94|25a;http://www.youtube.com/embed/dATeRZcskk0|25b;http://www.youtube.com/embed/mp0BIYTZTUA|25c;http://www.youtube.com/embed/ny15THzi4yA|26a;http://www.youtube.com/embed/apPa3pTR7-w|26b;http://www.youtube.com/embed/V-bfX5uwKNU|26c;http://www.youtube.com/embed/rxCilhGTrfY|27a;http://www.youtube.com/embed/uaWyRKgcV1A|27b;http://www.youtube.com/embed/eWACWDcwjb4|27c;http://www.youtube.com/embed/wW5FsWMyVV0|28a;http://www.youtube.com/embed/Lr50MJHc4GM|28b;http://www.youtube.com/embed/45g_7MMVoeQ|28c;http://www.youtube.com/embed/C117YhWcMoQ|29a;http://www.youtube.com/embed/chfKJVejD1s|29b;http://www.youtube.com/embed/OzpXn737DdQ|29c;http://www.youtube.com/embed/wNtajO5WvFw|30a;http://www.youtube.com/embed/8_g0wRfN7uc|30b;http://www.youtube.com/embed/voaCq7Eq8CU|30c;http://www.youtube.com/embed/I5qA5Q95bds|31a;http://www.youtube.com/embed/eMpAuyM8bF0|31b;http://www.youtube.com/embed/IEvGrxNKr5g|31c;http://www.youtube.com/embed/-583AZyZyCA|32a;http://www.youtube.com/embed/TaTK1MtO_Ms|32b;http://www.youtube.com/embed/c7RHDzL8MRw|32c;http://www.youtube.com/embed/7FioUfYGE6A|33a;http://www.youtube.com/embed/MHqIffX48zQ|33b;http://www.youtube.com/embed/oFNCH5AXk4Q|33c;http://www.youtube.com/embed/8_UPrvZHWSM|34a;http://www.youtube.com/embed/quFf5LZN6g0|34b;http://www.youtube.com/embed/0GkZ8nC_EuQ|34c;http://www.youtube.com/embed/HIlvtSXAlVQ|35a;http://www.youtube.com/embed/ubii9xqSeb8|35b;http://www.youtube.com/embed/CKTiwTl9c6c|35c;http://www.youtube.com/embed/leE2thGXUFE|36a;http://www.youtube.com/embed/iybiOWT8xsU|36b;http://www.youtube.com/embed/-KbWJRT24Fo|36c;http://www.youtube.com/embed/EEGG3Zf6vFo|37a;http://www.youtube.com/embed/iSvknWA7tdo|37b;http://www.youtube.com/embed/DoUGI8Y4T4o|37c;http://www.youtube.com/embed/pv94l0vXPBE|38a;http://www.youtube.com/embed/YihjjsUl18E|38b;http://www.youtube.com/embed/dnDC-rsFab8|38c;http://www.youtube.com/embed/QvU3rD8gpAk|39a;http://www.youtube.com/embed/Xo20mA4tOoA|39b;http://www.youtube.com/embed/pwDJ0Fav058|39c;http://www.youtube.com/embed/Pef68priSD4|40a;http://www.youtube.com/embed/ruOk6h1pbpY|40b-End;http://www.youtube.com/embed/xmcTne29YTY|[/id]