Gần 1 ngàn năm trước người Vikings thống trị biển cả có một cậu bé tộc Vikings chẳng may bị bỏ lại khi bộ tộc di cư cậu được đem về và nuôi dưỡng bởi 1 tộc người bản địa Nhiều năm trôi qua cậu bé ngày nào đã trở thành 1 ...
Đạo diễn :Marcus Nispel