Lawrence Talbot (Belnicio Del Toro) một người đàn ông lang bạt nhiều năm nơi xứ người trở về quê hương để tìm kiếm em trai mất tích Rủi thay vừa về đến nhà Lawrence đã ngay lập tức phải nghe tin dữ từ cha anh (Anthony Hopkins) người em trai ...

Đạo diễn :Joe Johnston