Trên thế gian này có rất nhiều sinh vật kỳ lạ có kẻ sống trong bóng đêm có người sống ngoài ánh sáng Một nghìn năm trước đội quân ánh sáng và đội quân bóng đêm đã có một cuộc đại ...

Đạo diễn :Timur Bekmambetov