Ba nữ sát thủ được đào tạo từ nhỏ trở thành những cỗ máy giết người vô tình, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, sống một cuộc sống vô vị. Nhiệm vụ lần này của họ là phải giết một tay chính trị gia tham ô nhưng khi mà nhiệm vụ thất bại thì sát thủ phải tự sát để chịu tội.
[id]1;http://www.youtube.com/embed/1GORG-cGsJY?rel=0|2;http://www.youtube.com/embed/0ErPulR5vQg?rel=0|3;http://www.youtube.com/embed/Xp6uXtajpZ8?rel=0|4;http://www.youtube.com/embed/t6ceYm2MJI4?rel=0|5;http://www.youtube.com/embed/QZkcLT-hCT0?rel=0[/id]