Năm 1942 hậu kháng chiến tại Bắc Bình hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào chính phủ bù nhìn và người Nhật Bản Những vụ ám sát tướng lính cao cấp các nhà lãnh đạo khiến cho trong và ngoài Bắc ...

Đạo diễn :Trần Quốc Phú, Cao Quần
Diễn viên: Châu Tấn, Cố Hiểu Mộng, Lý Băng Băng, Lý Trữ Ngọc Huỳnh Hiểu Minh, Võ Điền Tướng Quân Trương Hàm,..