Ly Ca Tiếu vốn từng là một cẩm y vệ. Bị gian thần Nghiêm Tung hãm hại - làm người vợ yêu chết thảm khiến Ly Ca Tiếu chán nản, đắm mình trong men rượu. Một ngày kia, Ly Ca Tiếu gặp lại Ứng Vô Cầu. Ứng Vô Cầu muốn Ly Ca Tiếu giúp tìm lại 1.000 lượng vàng do hắn hộ tống đã bị cướp khiến gia đình hắn có thể bị tru di. Trước những lời cầu khẩn chân tình của Vô Cầu, Ca Tiếu quyết định nhận lời. Để làm được công việc này, Ca Tiếu đã tìm gặp và kết thân với ba cao thủ trong giang hồ và kêu gọi họ giúp sức.
[id]1;http://www.youtube.com/p/A042AA896ED5401E|2;http://www.youtube.com/p/994AA952B375A999|3;http://www.youtube.com/p/6A8730D8CE976725|4;http://www.youtube.com/p/704B2D1A3D4A3CE9|5;http://www.youtube.com/p/251BA090DEB36D75|6;http://www.youtube.com/p/E7AC4FFFA5E6947C|7;http://www.youtube.com/p/54A4A8AB1C64A514|8;http://www.youtube.com/p/5D8A6FFB1D35522A|9;http://www.youtube.com/p/6D1D7BA6231C4C47|10;http://www.youtube.com/p/16999B0A3DEE6899|11;http://www.youtube.com/p/C131EEE1DE38D5F3|12;http://www.youtube.com/p/073379C8216AF5F6|13;http://www.youtube.com/p/6539DCEDA7490433|14;http://www.youtube.com/p/6D4AA019558F56BD|15;http://www.youtube.com/p/59F5E1CE87B477BF|16;http://www.youtube.com/p/00FFA9EEB4613528|17;http://www.youtube.com/p/4EF81C9DE688ACB0|18;http://www.youtube.com/p/A83DA25D00302C11|19;http://www.youtube.com/p/F9447797D8BC6F97|20;http://www.youtube.com/p/CC90CDEB0ADF512A|21;http://www.youtube.com/p/2D70EF663C500F3D|22;http://www.youtube.com/p/AFD13020CF4295A4|23;http://www.youtube.com/p/5C98C218E781C014|24;http://www.youtube.com/p/5389DC4B6FF57B22|25;http://www.youtube.com/p/0E37B3DBF38A0DE8|26;http://www.youtube.com/p/181A26836008224A|27;http://www.youtube.com/p/BF3791AA5BE68DF0|28;http://www.youtube.com/p/AD3506787D7C9207|29;http://www.youtube.com/p/121EAA68D9050E69|30;http://www.youtube.com/p/DB28F67D7D179289[/id]