Trên trạm nghiên cứu đặt ở sao Hỏa bỗng nhiên xảy ra các biến cố kỳ lạ Mọi công việc nghiên cứu bị đình trệ Hệ thống liên lạc không thể sử dụng được nữa Mức độ báo ...
Đạo diễn :Andrzej Bartkowiak