Bối cảnh bộ phim vào thời hiện đại ở San Francisco nơi mà những thí nghiệm của loài người cùng với những nghiên cứu về di truyền học đã tạo bước đà cho sự phát triển trí thông minh của loài khỉ và sự khơi mào cuộc ...
Đạo diễn :Rupert Wyatt