Vào thế kỷ thứ 13 ở Anh Robin cùng băng cướp của anh đứng lên đấu tranh với lũ người tham lam tại một ngôi làng và lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại cái triều đình đang mục nát Điều đó đã đảo lộn trật tự và cân ...

Đạo diễn :Ridley Scott