Một nhóm các hiệp sĩ thánh chiến chạy trốn cướp biển và họ bị nguyền rủa biến thành những con quái vật gớm ghiếc. Để thoát khỏi lời nguyền họ đã xác định rằng cần phải tiêu diệt rồng Wizard...
[id]1;http://clip.vn/w/h68a|2;http://clip.vn/w/h68m|3;]http://clip.vn/w/h68P| ;http://clip.vn/w/ht0l|5;http://clip.vn/w/h6NX|6;http://clip.vn/w/h6lo[/id]