Được dựa đôi chút theo tác phẩm văn học lãng mạn kinh điển của Trung Quốc, bộ phim tiếng Quảng Đông, với chi phí dựng phim lên tới 3,2 triệu USD, '3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy'(Tạm dịch 3-D Sex và Zen: Cảm xúc thăng hoa), khai thác những cuộc truy hoan, ăn chơi nhảy múa và một số cảnh sex cực 'nóng'.[id]1;http://www.youtube.com/embed/Yql9_o-iUhI|2;http://www.youtube.com/embed/4_liNgk96yA|3;http://www.youtube.com/embed/mi9Xj5AUygU|4;http://www.youtube.com/embed/rEyNyMuhIAA|5;http://www.youtube.com/embed/Md_Gwedc6pg|6;http://www.youtube.com/embed/v1koIAJp71o|7;http://www.youtube.com/embed/rjBpBdXU2Os|8;http://www.youtube.com/embed/lrVN2NOVH44[/id]