Ngày xưa có 1 con rắn trắng (bạch xà đóa) tu luyện ngàn năm với ước mơ cháy bỏng là đc làm tiên nhưng vì kiếp trước của nó là Tây Thi mỹ nhân người hại Phù Sai mất nước vong mạng sinh linh chít vô ...

Đạo diễn :Trình Tiểu Đông