Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước khác nhau: Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc. Đây là bản phim của Trung Quốc do Hồ Quân , Lâm Chí Dĩnh và Cao Hổ đóng vai chính, được đánh giá là bản phim hoàn hảo nhất[id]1;http://www.youtube.com/p/EF9D24B4CA399940&hl=en_US&fs=1?rel=0|2;http://www.youtube.com/p/51F1192E38D8E73B&hl=en_US&fs=1?rel=0|3;http://www.youtube.com/p/2B8EE5CB70589272&hl=en_US&fs=1?rel=0|4;http://www.youtube.com/p/96A76EFD2CEA7145&hl=en_US&fs=1?rel=0[/id]