Sự việc bắt đầu từ một ngày đẹp trời khi một vỏ chai Coca Cola từ trên máy bay rơi xuống một bộ lạc... ự việc bắt đầu từ một ngày đẹp trời khi một vỏ chai Coca Cola từ trên máy bay rơi xuống một bộ lạc người thổ dân Nam Phi ở sâu trong sa mạc Kalahari. Từ đó, nhiều chuyện không hay đã xảy ra trong bộ tộc. Bộ phim là hành trình của Xixo- người đứng đầu bộ lạc đi đến tận cùng trái đất để vứt đi "vật xấu xa gây tai hoạ" đó... ự việc bắt đầu từ một ngày đẹp trời khi một vỏ chai Coca Cola từ trên máy bay rơi xuống một bộ lạc người thổ dân Nam Phi ở sâu trong sa mạc Kalahari. Từ đó, nhiều chuyện không hay đã xảy ra trong bộ tộc. Bộ phim là hành trình của Xixo- người đứng đầu bộ lạc đi đến tận cùng trái đất để vứt đi "vật xấu xa gây tai hoạ" đó.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=QQ0zKMWJ6I0|2;http://www.youtube.com/watch?v=UxP_o3hkVGE|3;http://www.youtube.com/watch?v=nl6mXne4DS0|4;http://www.youtube.com/watch?v=17gvEiV1DkY|5;http://www.youtube.com/watch?v=vle7su3C1Vg|6;http://www.youtube.com/watch?v=1B6IPHyjHT0|7;http://www.youtube.com/watch?v=-7vzWLrhZxw|8;http://www.youtube.com/watch?v=hXApb-z0DFE|9;http://www.youtube.com/watch?v=GHLvgSJgLs0|10;http://www.youtube.com/watch?v=04ooEns2vyA|11;http://www.youtube.com/watch?v=FIGY9s_hMgQ[/id]