Các cô sinh viên của trường St. Trinians phát hiện ra một bí mật về kho báu mà có dính líu tới bà hiệu trưởng. Và họ đang cùng nhau tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Đạo diễn :Oliver Parker, Barnaby Thompson