Câu chuyện xoay quanh những biến đổi của tuổi mới lớn, mà nhân vật chính là A Kiệt và nhóm "Quái Đảng" cùng với nhóm nữ sinh học chung lớp. Theo mình nghĩ, phim chẳng có gì mà ko thể cho tụi lớp 7 xem được hết. Vì chuyện phim rất thực tế, như là một bài học về giới tính, tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn...chỉ vậy mà thôi. Nhóm nam sinh gồm có 4 đứa: A Kiệt, A Tỉ, Tiểu Tân và Máy tính, là những thằng con trai mới dậy thì chính cóng, thích khám phá của lạ, thích coi phim bậy bạ, thích nhìn ngắm con gái...mà thực ra, đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tụi con trai mới lớn mà thôi.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=ha7KDZ-BP2o|2;http://www.youtube.com/watch?v=Gwgb6jVn-Ow|3;http://www.youtube.com/watch?v=jDIpol_yRVU|4;http://www.youtube.com/watch?v=dbO0PNXgRwI|5;http://www.youtube.com/watch?v=KRum2CVo-xA|6;http://www.youtube.com/watch?v=4bJYH21Y27M|7;http://www.youtube.com/watch?v=Td9g_vzigKk|8;http://www.youtube.com/watch?v=EGi4uFXiHmk|9;http://www.youtube.com/watch?v=rX5k0F53EBM|10;http://www.youtube.com/watch?v=8Bj8IpAZeBE|11;http://www.youtube.com/watch?v=f9fESJOxUME|12;http://www.youtube.com/watch?v=DQYUP78FiLo|13;http://www.youtube.com/watch?v=2yzw3J0x1zU|14;http://www.youtube.com/watch?v=pNZ0UdTIJs8|15;http://www.youtube.com/watch?v=ik6Vfvh2xHA|16;http://www.youtube.com/watch?v=rhdRRT9219o|17;http://www.youtube.com/watch?v=G00MTFcF_ss|18;http://www.youtube.com/watch?v=5MJcZ0t7md8|19;http://www.youtube.com/watch?v=OysnDhEDJXU|20;http://www.youtube.com/watch?v=xHwiD6sJdY8|21;http://www.youtube.com/watch?v=LonrDcSEQJU|22;http://www.youtube.com/watch?v=T7QtgUNtyfg|23;http://www.youtube.com/watch?v=bukN-NNJlU8|24;http://www.youtube.com/watch?v=cu4WduX6wpg|25;http://www.youtube.com/watch?v=PIfh4MOT6XY|26;http://www.youtube.com/watch?v=Wf7M_7_jCO8|27;http://www.youtube.com/watch?v=gEJVuIrRYH8|28;http://www.youtube.com/watch?v=wW4CcrI8BD8|29;http://www.youtube.com/watch?v=3nvxdFI_Bys|30;http://www.youtube.com/watch?v=422L9jsxVxw|31;http://www.youtube.com/watch?v=TPPkTd8wXRk|32;http://www.youtube.com/watch?v=BpjyYFngEbQ|33;http://www.youtube.com/watch?v=rYsrWE4sDN4|34;http://www.youtube.com/watch?v=sLqfpCWSiCQ|35;http://www.youtube.com/watch?v=OF2NvCuPvqM|36;http://www.youtube.com/watch?v=C5XdSmA2GCg|37;http://www.youtube.com/watch?v=vM-qsGELAzo|38;http://www.youtube.com/watch?v=829sJpMylYI|39;http://www.youtube.com/watch?v=P_iZyX7zqgk|40;http://www.youtube.com/watch?v=FCA5Q1EGtdc|41;http://www.youtube.com/watch?v=kSe7o2hHBKQ|42;http://www.youtube.com/watch?v=Ci_76FeiflA|43;http://www.youtube.com/watch?v=mzS2mnxmsZw|44;http://www.youtube.com/watch?v=MhaV-DojpPM|45;http://www.youtube.com/watch?v=k5AD70TW01w|46;http://www.youtube.com/watch?v=5y6-bWztC6I|47;http://www.youtube.com/watch?v=FfyTL1NSH8Y|48;http://www.youtube.com/watch?v=XS1lkSHqjjc|49;http://www.youtube.com/watch?v=xCG9rBqtwpw|50;http://www.youtube.com/watch?v=ZmxSPq_NGm4|51;http://www.youtube.com/watch?v=AfP3eXZ12ms|52;http://www.youtube.com/watch?v=L3sIJe1uf6s|53;http://www.youtube.com/watch?v=KtFs-xfikSU|54;http://www.youtube.com/watch?v=S-MY2str2h4|55;http://www.youtube.com/watch?v=wu8_Ke2Vrfo|56;http://www.youtube.com/watch?v=L0qxbXA0o78|57;http://www.youtube.com/watch?v=xQeeXZ8KzVQ|58;http://www.youtube.com/watch?v=Zv6Cx8jAS9U|59;http://www.youtube.com/watch?v=DsoDHJFrE8Y|60;http://www.youtube.com/watch?v=NIs5NMpYWPg|61;http://www.youtube.com/watch?v=1LGd4RW9ZsU|62;http://www.youtube.com/watch?v=GN1LxETzo6Q|63;http://www.youtube.com/watch?v=2H3_F2fLd5Y|64;http://www.youtube.com/watch?v=GGVGx7Psw9k|65;http://www.youtube.com/watch?v=BHRwy33oeJM|66;http://www.youtube.com/watch?v=pv-qzhPFTFM|67;http://www.youtube.com/watch?v=TcnlDKpgUvU|68;http://www.youtube.com/watch?v=5PaWyh4vVPs|69;http://www.youtube.com/watch?v=yXqNqTUR5P4|70;http://www.youtube.com/watch?v=jCfHhmL1ZQE|71;http://www.youtube.com/watch?v=0zO-VeZxh1U|72;http://www.youtube.com/watch?v=3fxJHu4k7hM|73;http://www.youtube.com/watch?v=bZJcfasYeek|74;http://www.youtube.com/watch?v=a22ZJIZ20ZQ|75;http://www.youtube.com/watch?v=P1hg-VfJHdY|76;http://www.youtube.com/watch?v=mS-Vb2-mzlg|77;http://www.youtube.com/watch?v=FQxRRGexwMI|78;http://www.youtube.com/watch?v=7MB5rt-XFpE|79;http://www.youtube.com/watch?v=VXda6gtyTlY|80;http://www.youtube.com/watch?v=_VatCkNnRLA|82;http://www.youtube.com/watch?v=rpO7V-8AKbc|83;http://www.youtube.com/watch?v=cwMr5WXbnMI|84;http://www.youtube.com/watch?v=f5EH7dhW8VI|85;http://www.youtube.com/watch?v=jPSUhUkHmkg|86;http://www.youtube.com/watch?v=AUZpWcp5J30|87;http://www.youtube.com/watch?v=_80nLZD_LMA|88;http://www.youtube.com/watch?v=NLUVhY_swXo|89;http://www.youtube.com/watch?v=DUms4jTxOqc|90;http://www.youtube.com/watch?v=4JHHqkPWoRo|91;http://www.youtube.com/watch?v=kO1pJ6CQ2pU|93;http://www.youtube.com/watch?v=Ax0s-OQRkDg|94;http://www.youtube.com/watch?v=QqK25B5bBw0|95;http://www.youtube.com/watch?v=ffmG5d4HsNI|96;http://www.youtube.com/watch?v=YN4oStiwyTk|97;http://www.youtube.com/watch?v=sIbcSV-tGQ4|98;http://www.youtube.com/watch?v=inmiK81vEG8|99;http://www.youtube.com/watch?v=3HSftyrZlMU|100;http://www.youtube.com/watch?v=_teMoHRtRRc|101;http://www.youtube.com/watch?v=x-O2H1E9rUY|102;http://www.youtube.com/watch?v=XbqILhV9Qko|103;http://www.youtube.com/watch?v=nkF_PHrWNic|104;http://www.youtube.com/watch?v=Hc98Nyghk0Y|105;http://www.youtube.com/watch?v=KrbW1Y8_70Y|106;http://www.youtube.com/watch?v=HyxF0D_jJfo|107;http://www.youtube.com/watch?v=6c7BWed_s-Y|108;http://www.youtube.com/watch?v=xR_VBWwRWtA|109;http://www.youtube.com/watch?v=EsTy46RLyx4|110;http://www.youtube.com/watch?v=ZathwwHBNGk|111;http://www.youtube.com/watch?v=CdsVj2nzGb8|112;http://www.youtube.com/watch?v=-YEfioFbMBQ|113;http://www.youtube.com/watch?v=wmeNZBLh2cQ|114;http://www.youtube.com/watch?v=PycrbhPX7pI|115;http://www.youtube.com/watch?v=O4d503z7OD8|116;http://www.youtube.com/watch?v=Qrar8fBlAaw[/id]