Nhận được dấu hiệu cho thấy Los Angeles là nơi trú ẩn an toàn Alice lên đường thẳng tiến đến thành phố này Thực chất đây là cái bẫy của kẻ thù truyền kiếp là tập đoàn Umbrella với tên trùm khét tiếng Albert ...

Đạo diễn :Paul W.S. Anderson