Một con virus đã thoát khỏi dự án bí mật “ The Hive ” biến tất cả những nhân viên của tổ chức Umbrella ( Umbrella Corporation ) trơ thành những thây ma ăn thịt người đồng thời thả những con thú đột biến trong phòng ...

Đạo diễn :Paul W.S. Anderson