Bố già Milo Malakian điều khiển gia đình mafia của mình bằng bàn tay thép. Con trai và cũng là người thừa kế duy nhất của hắn, Anton luôn mơ ước được thoát ra thế giới tự do để sống cùng tình yêu của mình, Elodie dù Elodie là một người ngoài dòng tộc. Để thoát khỏi điều ấy, Anton không còn cách nào khác là đi ngược lại những gì mà số mạng của anh đem lại.


[id]1;http://clip.vn/w/hotP|2;http://clip.vn/w/ho6Q|3;http://clip.vn/w/ho6U|4;http://clip.vn/w/ho6c|5;http://clip.vn/w/ho6r|6;http://clip.vn/w/ho6A[/id]