Những năm 120 trước công nguyên, thế lực mạnh nhất thế giới là đế chế La mã cổ đại do Hadrian làm vua và bên kia đại dương là nhà Hán làm chủ. Đế chế La mã muốn thôn tính nhà Hán nên đòi cưới công chúa nhà Hán đế chứng nhận thành ý của mình. Những tên cướp trên biển nhận được thông tin đó đã lên kế hoạch bắt cóc nàng công chúa phương Đông.


[id]1;http://clip.vn/w/hoWA|2;http://clip.vn/w/hozW|3;http://clip.vn/w/hozh|4;http://clip.vn/w/hozR|5;http://clip.vn/w/hoz1|6;http://clip.vn/w/hozm|7;http://clip.vn/w/hoD_|8;http://clip.vn/w/hoDD[/id]