Lần lượt hai con quái vật, cá sấu khổng lồ Supergator & khủng long Dinocroc, bị xổng ra khỏi trung tâm nghiên cứu Drake Industries. Các nỗ lực tiêu diệt hai con thú nguy hiểm đều thất bại. Trọng trách cuối cùng được đặt lên vai nhóm người do thợ săn Bob Logan dẫn đầu.[id]1;http://clip.vn/w/ho0p|2;http://clip.vn/w/ho05|3;http://clip.vn/w/ho0S|4;http://clip.vn/w/homz|5;http://clip.vn/w/homT|6;http://clip.vn/w/homt[/id]