Na In Jung, một nghệ sĩ chơi cello, đã yêu Lee Soo Hwan, một doanh nhân rất thành đạt. Sau này cô phát hiện Lee Soo Hwan là người đã có vợ, và vợ anh ta là con gái của một ông chủ tập đoàn kinh tế rất nổi tiếng. Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Kang Yong Gi là em cùng cha khác mẹ với vợ của Lee Soo Hwan, và luôn là một thành viên bất trị trong gia đình. Là một đứa con hoang, anh lớn lên mà không nhận được tình yêu từ cha ruột của mình. Anh chỉ biết bộc lộ cảm xúc và nhiệt huyết của mình qua nghệ thuật và không quan tâm người khác nghĩ gì. Ba người này vướng vào một chuyện tình tay ba ngang trái và lừa lọc khi Na In Jung quyết định từ giã Lee Soo Hwan và vô tình gặp gỡ Kang Yong Gi.
[id]1;http://clip.vn/w/h00A|2;http://clip.vn/w/h0CW|3;http://clip.vn/w/h0LW|4;http://clip.vn/w/h0Lh|5;http://clip.vn/w/h0LR|6;http://clip.vn/w/h0L1|7;http://clip.vn/w/h0L3|8;http://clip.vn/w/h0LE|9;http://clip.vn/w/h0Lp|10;http://clip.vn/w/h0LP|11;http://clip.vn/w/h0La|12;http://clip.vn/w/h0L5|13;http://clip.vn/w/h0L6|14;http://clip.vn/w/h0Ln|15;http://clip.vn/w/h0LK|16;http://clip.vn/w/h0Lf|17;http://clip.vn/w/h0L8|18;http://clip.vn/w/h0LY|19;http://clip.vn/w/h0L7|20;http://clip.vn/w/h0L4[/id]