Một nhóm nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu về quá trình tiến hóa của con người tại dãy núi Alps - Thụy Sỹ. Cuộc nghiên cứu trở thành trò chơi sinh tồn khi họ bị rơi xuống hang núi và lọt vào tầm ngắm của những sinh vật kỳ bí.
[id]1;http://clip.vn/w/hofc|2;http://clip.vn/w/hJTd|3;http://clip.vn/w/hJ5H|4;http://clip.vn/w/hJ5w|5;http://clip.vn/w/hJuK|6;http://clip.vn/w/hJTj[/id]