Virginia Sullivan (Felicia Day) đưa chồng chưa cưới của mình Nathan (Kavan Smith) về nhà ra mắt gia đình và tiết lộ cho anh biết gia đình cô là những thợ săn người sói. Nhưng sau khi anh bị người sói cắn, cô phải bảo vệ anh khỏi chính gia đình của cô...[id]1;http://clip.vn/w/hM1I|2;http://clip.vn/w/hM1j|3;http://clip.vn/w/hM1N|4;http://clip.vn/w/hM1r|5;http://clip.vn/w/hM1Z|6;http://clip.vn/w/hM1U[/id]