Một nhóm sinh viên tiến hành thực hiện một bộ phim tài liệu về một người săn gấu tên là Hans. Các sinh viên này đi theo Hans xuyên suốt khu vực Miền Tây Na Uy. Bị ông ta đuổi đi khi họ cố phỏng vấn ông, nhưng nhóm sinh viên vẫn cố nài. Khi đi theo ông ta vào rừng, họ trông thấy các ánh chớp và nghe thấy tiếng gầm phát ra từ một sinh vật gì đó lớn hơn một con gấu. Hans chạy trở lại chiếc xe của mình, miệng kêu thất thanh "Quái vật!". Bọn họ đều ẩn nấp trong xe hơi, nhưng con vật lật nhào chiếc xe và ăn sạch các bánh xe. Sau đó, Hans yêu cầu các sinh viên giúp ông săn hạ con quái vật đã làm chuyện này...[id]1;http://clip.vn/w/hJ7v|2;http://clip.vn/w/hJ7b|3;http://clip.vn/w/hJ7q|4;http://clip.vn/w/hJ7B|5;http://clip.vn/w/hJ7H|6;http://clip.vn/w/hJ7-|7;http://clip.vn/w/hJre[/id]