Theo yêu cầu của mẹ, kiến trúc sư trẻ Natmiễn cưỡng bắt đầu cuộc hành trình tới chín ngôi chùa khác nhau để làm sạch nghiệp số của mình. Đi cùng anh là cô bạn gái xinh đẹp Poon và Sujitto, một nhà sư trẻ mới quen. Ba người có mục đích khác nhau trong chuyến đi, nhưng họ khám phá ra rằng tất cả đã được sắt đặt từ trước vì  một lý do khôn lường.


[id]1;http://clip.vn/w/hooX|2;http://clip.vn/w/hooo|3;http://clip.vn/w/ho8j|4;http://clip.vn/w/ho80|5;http://clip.vn/w/ho8U|6;http://clip.vn/w/ho8r|7;http://clip.vn/w/ho8x|8;http://clip.vn/w/hoNW[/id]