Một nhóm những người đàn ông làm việc chăm chỉ đã lên kế hoạch ăn trộm của ông chủ sau khi bị ông ta quịt tiền lương. Mặc dù chỉ là những tên trộm nghiệm dư, nhưng họ đã làm rất tốt kế hoạch của mình.
[id]1;http://clip.vn/w/hwVL|2;http://clip.vn/w/hwFp|3;http://clip.vn/w/hwI6|4;http://clip.vn/w/hwF5|5;http://clip.vn/w/hwpQ|6;http://clip.vn/w/hwGb[/id]