Vài năm qua, đã có nhiều hồ sơ ghi lại các trường hợp nhìn thấy UFO trên khắp thế giới – từ Buenos Aires, Seuoul, Đức, Pháp và Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2011, những gì con người nhìn thấy và phỏng đoán bổng trở thành sự thực kinh hoàng. Người ngoài hành tinh tấn cộng và phá nát những thành phố lớn nhất thế giới, chỉ còn lại Los Angeles gồng mình đánh trả để bảo vệ nhân loại...


[id]1;http://clip.vn/w/DN4k|2;http://clip.vn/w/DNlG|3;http://clip.vn/w/DNlo|4;http://clip.vn/w/DNrv|5;http://clip.vn/w/DNxo|6;http://clip.vn/w/DNkR|7;http://clip.vn/w/DNAb[/id]